dimecres, de juliol 28, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part).


Categoria: Programaci�

Requisits a l'hora de crear aplicacions per a dispositius Palm OS.

Les caracter�stiques pr�pies dels ordinadors de butxaca, les seves virtuts i avantatges fan que els requisits a l'hora de desenvolupar aplicacions siguin lleugerament diferents dels d'aplicacions per a ordinadors de sobretaula.

A l'hora de crear una aplicaci� PalmOS haurem de tenir en compte que:

La interf�cie d'usuari �s molt important, cal un correcte �s dels elements que ens facilita PalmOS.
En un ordinador de sobretaula, l'usuari pot utilitzar el ratol� i el teclat indiferentment. En un ordinador de butxaca, el principal instrument �s l'stylus (llapis o punter), i de manera secund�ria, el teclat virtual que s'activa a pantalla o l'escriptura Graffiti. Per tant, l'aplicaci� ha de facilitar al m�xim que l'usuari la pugui utilitzar amb el m�nim de complicaci�.

El tamany final de l'aplicaci�
Per mem�ria que puguin tenir actualment els ordinadors de butxaca (a partir de 2 Mb en amunt i amb la possibilitat d'afegir targetes de mem�ria), cal que la nostra aplicaci� n'ocupi el m�nim possible, ja que sempre podrem carregar el Palm amb m�s aplicacions i dades. En una aplicaci� per a un ordinador de sobretaula, la limitaci� de mem�ria fins a cert punt no �s important, ja sigui la RAM o l'espai en disc, les aplicacions arriben a ocupar molt.

L'espai de pantalla �s redu�t
En un Palm, segons el model, treballem amb pantalles de 160x160, 320x320 o 320x480. En un ordinador de sobretaula, actualment, la majoria de monitors ja treballen per defecte a 800x600. �s evident que una aplicaci� en un ordinador de sobretaula no pateix problemes de manca d'espai de pantalla.
En un ordinador de butxaca hem de ser capa�os d'aprofitar al m�xim l'espai de pantalla, simplificant la quantitat d'elements d'interf�cie utilitzats i mostrar nom�s la informaci� necess�ria a cada moment.

Els men�s estan amagats
Per aprofitar el m�xim d'espai, els men�s de qualsevol aplicaci� PalmOS estan amagats i nom�s es mostren quan l'usuari toca (amb l'stylus) la pestanya de nom de l'aplicaci� o la icona de men�s que hi ha a la zona d'escriptura. No ens hem de refiar que qualsevol usuari coneixer�/recordar� aquesta funci�. I, en tot cas, hem d'evitar a l'usuari l'obligaci� d'activar sovint el men�s per qualsevol funci�. En un ordinador de sobretaula l'�s del ratol� o de les combinacions de teclat fan m�s viable l'�s intensiu de men�s, per�, en un ordinador de butxaca, aix� es converteix en un entrebanc per a l'usuari

Reduir al m�nim possible
En la documentaci� de desenvolupament de PalmOS es comenta que en general en els ordinadors de sobretaula els usuaris utilitzen nom�s el 20% de les prestacions d'un programa durant el 80% de temps del seu �s. Cal dissenyar eficientment les nostres aplicacions perqu� s'ajustin a una tasca molt espec�fica. Un ordinador de butxaca s'utilitza sovint en situacions que requereixen agilitat d'�s i immediatesa, no calen s�per aplicacions amb molt�ssimes prestacions, nom�s aplicacions que fan tasques molt concretes.

Aquests conceptes afecten tant a les aplicacions compilades com a les aplicacions script. La difer�ncia fonamental �s que les aplicacions script s'executen dins d'una altra aplicaci�, que �s la que encapsula l'�s de la interf�cie d'usuari de PalmOS. Aix� significa, per exemple, que l'aplicaci� script en si ocupar� molt poc, per� el que ocupar� molta m�s mem�ria ser� el programa que el permet executar.

Per exemple, l'SmallBasic ocupa 325k. Si l'utilitzem per crear un programa que reculli que ens permeti convertir d'euros a pessetes i viceversa, ens trobarem que:

Per utilitzar el programa cal utilitzar l'SmallBasic, per tant, el programa en si ocupar� molt poc (en aquest cas) uns 2k, per� tot l'SmallBasic ocupa 325K.

Si el mateix programa de conversi� d'euros a pessetes el desenvolupem amb C i la API de PalmOS i el compilem, tindrem una aplicaci� de nom�s 3k.

La difer�ncia �s significativa: amb 3k fem el mateix que amb el que hem necessitat 327 k (32d k+ 2k) amb SmallBasic.

El programa compilat �s molt senzill d'utilitzar, l'engeguem, escrivim l'import i obtenim la conversi�. En canvi per utilitzar el que est� fet en l'SmallBasic, primer hem d'engegar l'SmallBasic, carregar el programa i executar-lo. Amb l'afegit que no podrem utilitzar elements propis de la interf�cie d'usuari de PalmOS ja que, en el cas de l'SmallBasic, la interacci� amb els programes t� l'aspecte de la tradicional consola de DOS.

Si un altre usuari ha d'utilitzar aquest programa i nosaltres l'hem creat amb SmallBasic, obliguem l'usuari a disposar de l'int�rpret (Smallbasic.prc), tenir espai suficient en el seu Palm, disposar del script (un fitxer *.pdb amb el programa) i saber carregar-lo i engegar-lo.

Si a l'usuari li facilitem nom�s un fitxer PRC (el que hem creat a C i compilat) nom�s ha d'instal�lar i executar per tenir el programa funcionant i utilitzant elements de la interf�cie d'usuari de PalmOS (per exemple, botons o men�s).

Amb aix� no vull dir que SmallBasic no sigui pr�ctic ni viable, simplement vull mostrar que hi ha uns requisits que cal tenir en compte a l'hora de desenvolupar aplicacions per PalmOS, requisits que s�n diferents de crear una aplicaci� per ordinadors de sobretaula i que sovint ens ajuden a determinar quin ha de ser el concepte de desenvolupament.

En el cas concret de SmallBAsic, �s un bona eina per crear les nostres pr�pies aplicacions d'�s personal en el Palm, per interactuar amb dades (agenda, notes, ...) i per automatitzar/programar tasques i c�lculs de manera m�s r�pida i flexible que en un cicle de desenvolupament basat en compilaci�.

El proper dimarts parlarem del model de programaci� basat en la interf�cie d'usuari i els events, amb qu� ja tindrem uns coneixements m�nims per posar-nos a programar quelcom concret amb el cicle habitual de desenvolupament: codi font+recursos+compilaci�=fitxer PRC.

Tamb� us avan�o que en els propers articles comen�ar� a mostrar de manera complement�ria, exemples de programes fets en llenguatges script com SmallBasic i Rexx per tal de comen�ar a adquirir paral�lelament experi�ncia en els camps d'aplicaci� de la programaci� script.


Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part)

4 Comentaris:

Anonymous Anònim va dir...

I que en dieu del superwaba(.org) ?? permet la possibilitat de compilar-lo sense necessitat de l'int�rpret i sobretot, �s programaci� en java (quasi), el que fa que la rapidesa en la creaci� d'aplicacions sigui rapid�ssima (a difer�ncia del C).

Ja sabem que el C �s m�s eficient, per aix� no farem jocs amb java, per� per aplicacions a "devices" port�tils (o no tant port�tils) certament pesa m�s el poder fer 3 aplicacions enlloc de 1.

Jo m'he fet un editor per la meva clie tj-25 (109?+iva a pricoinsa.es) i la velocitat �s equiparable a qualsevol programa.

8:20 a. m.  
Blogger Paco va dir...

Podries compartir aquest editor a PalmCAT? Probablement interessar� a altres usuaris.

12:34 p. m.  
Blogger Daniel va dir...

Si, �s una bona alternativa. En aquesta serie hem optat pel C doncs �s el m�s utilitzant en el desenvolupament d'aplicacions i alhora permet una aproximaci� m�s directe al modus operandi del Palm OS. En propers capitols tinc intenci� de parlar de les altres alternatives, entre elles el superwaba que com indiques �s una opci� interessant.

7:05 p. m.  
Anonymous Anònim va dir...

L'editor quan estigui llest el posar� GPL, per� vaig molt lent per problemes de treball (jo l'utilitzo per� no est� presentable).

3:58 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada