dimarts, de juliol 20, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part).


Categoria: Programaci�
Dos conceptes de desenvolupament d'aplicacions.

En un ordinador de sobretaula podem crear programes compilats i independents (per exemple els coneguts *.exe del DOS/Windows) i tamb� programes script que necessiten d'un altre programa, un int�rpret per poder-se executar. En l'univers PalmOS tenim les mateixes possibilitats, podem escollir quin d'aquests dos conceptes de desenvolupament ens interessa:

Programes compilats:
Cal crear-los en un entorn de desenvolupament on necessitarem un editor de text un compilador, un compilador de recursos i disposar de les llibreries de l'API de PalmOS. Es a dir, de l'acc�s a tot el conjunt de funcions que implementa PalmOS.

Amb tot aix� podrem crear fitxers *.prc, els executables de PalmOS, que funcionen en qualsevol Palm sense necessitat de m�s coses.

Entorns t�pics de desenvolupament son:
Programes script:
Per crear un script, nom�s necessitarem un editor de text per� per executar-lo caldr� disposar de l'int�rpret, el programa que s'encarrega d'entendre i fer tot el que hem explicat en l'script, i el que per tant implementa l'acc�s a les funcionalitats del PalmOS.

Per tant si fem aplicacions script i les volem distribuir a d'altres usuaris ens haurem d'assegurar que tenen instal�lat en el seu Palm, l'int�rpret necessari, o en tot cas tamb� els hi haurem de facilitar nosaltres (si la llicencia d'�s ho permet)

Llenguatges scripts t�pics en PalmOS s�n:
L'�s d'un llenguatge script ens permet un r�pid acc�s a la programaci� d'una aplicaci� directament en el Palm, amb facilitat i sense tenir que entrar en el cicle t�pic d'una aplicaci� compilada.

Un bon exemple d'aix� �s l'SmallBasic que en els seus or�gens va ser creat amb la intenci� de disposar en el Palm, d'una potent i vers�til "calculadora" programable i amb capacitat de representar gr�fics.

Utilitzar un llenguatge script ens a�lla de con�ixer en detall l'API de PalmOS doncs �s l'int�rpret el que encapsula totes les funcionalitats i ens hi permet accedir utilitzant ben poques ordres, per tant sempre �s una opci� m�s senzilla que desenvolupar una aplicaci� compilada en que fem un �s directe de l'API, per contra una aplicaci� script no permet disposar de les avantatges d'una aplicaci� compilada: optimitzaci�, velocitat i autonomia.

Per tant, per determinar quin concepte de desenvolupament ens interessa, �s bo tenir clar el tipus d'aplicacions que volem crear i quin �s s'ha de fer.

Un �ltim exemple, si volem crear i comercialitzar una aplicaci� per Palm, sens dubte haurem d'optar per crear una aplicaci� compilada. En canvi si l'�nic que volem �s programar el nostre Palm per realitzar, per exemple, determinats c�lculs t�cnics, podem utilitzar un llenguatge script, que sempre �s m�s directe i ens a�lla de la complexitat de crear aplicacions compilades. Sovint doncs l'�s d'un llenguatge script �s idoni per programar petites tasques.

Una variant d'aquests dos conceptes �s la possibilitat de crear aplicacions compilades en el Palm. Es a dir, que programem i compilem directament en el Palm i no s'utilitza per res l'ordinador de sobretaula.
Hi ha diferents opcions per fer-ho, algunes de comercials i d'altres de gratu�tes:

El proper dimarts parlarem dels requisits que han de tenir les aplicacions PalmOS i que les diferencien de les tradicionals aplicacions d'ordinadors de sobretaula, ho veurem des del punt de vista de l'aplicaci� compilada i de l'aplicaci� script.


Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part)
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a PalmOS (1a part)

4 Comentaris:

Anonymous Anònim va dir...

Estic Provant l'SmallBasic i �s una canya. Espero el cap�tol del proper dimarts!

12:04 p. m.  
Anonymous Anònim va dir...

I el superwaba(.org) ???? deu meu senyor, que no us heu informat???
A part, aix� no �s una introducci� a la programaci�, aix� �s una introducci� a saber qu� vol dir programar, per� de programaci� no esteu ensenyant res!!

3:55 p. m.  
Blogger Daniel va dir...

A veure si ens situem.

En cap moment s'ha dit que aquesta serie d'articles fos per ensenyar a programar, doncs l'enfoc hauria de ser molt diferent, de fet si prens atenci� i et llegeixes el primer par�graf de presentaci� de la serie (en el capitol 1), veuras que diu:

"(...) Per tant, l'objectiu d'aquesta s�rie d'articles �s mostrar aquestes eines, exposar els conceptes propis del desenvolupament per a Palm OS i presentar els principals recursos que tenim a l'abast; d'aquesta manera, qui estigui interessat a crear aplicacions per a Palm OS disposar� dels coneixements b�sics necessaris. (...)"

Veuras que en cap moment pretenc ensenyar a programar, si no unicament exposar els conceptes i eines que cal coneixer per crear aplicacions per Palm OS. Que son dues coses molt diferents.

Afortunadament la plataforma Palm OS disposa de molts recursos i eines per crear aplicacions de tota mena i concepte, i el que es preten en aquesta serie �s donar una visio de conjunt dels diferents enfocs i possibilitats, per centrar-nos despres en un cas i entorn tipic de desenvolupament i finalment fer una introducci� a altres possibilitats.

D'aquesta manera, a banda de coneixer la base en que �s recolza el Palm OS i sobretot l'us dels SDK oficials que distribuex PalmSource es podran coneixer altres eines i opcions, per� tot al seu temps, la serie te 15 capitols i tot just s'acaba de publicar el 6�.

En cap moment vull ensenyar a programar, aquesta serie es per qui ja tingui unes nocions concretes.

Pel que fa al superwaba, i com ja vaig apuntar en un comentari fet a l'article 3r, el conec de fa temps i en reservo un espai per propers capitols, �s una opci� interessant, per� una opci� com altres que hi ha.

Dedueixo que n'ets un fervent usuari, per� per virtuds que tu li trobis al superwaba no �s ni molt menys l'unica opci�, i moltes vegades potser no �s ni l'opci� escollida, hi ha gustos i necessitats per tot, especialment si es vol respectar els criteris d'eficiencia de PalmOS.

Insisteixo que aquesta serie es centra en uns conceptes globals, en l'enfoc dels SDK oficials i en les alternatives (i aqui sera quan parlare del superwaba), perque d'alternatives n'hi ha moltes, tamb� podria centrar-me en el PDAToolBox o en el HandHeld Basic, per� penso que �s m�s util presentar les bases i les posibles alternatives i que cadascu decideixi.

Per cert la propera vegada que facis una critica tingues prou estil com per no amagar-te darrera l'anonimat.

11:04 p. m.  
Blogger Paco va dir...

Doncs jo he provat el superwaba i penso que est� pensat per qualsevol plataforma que no sigui la PalmOS, ja que no respecta gens les convencions de disseny GUI est�ndar d'aquesta plataforma, el fam�s "Zen of Palm" i per tan les seves aplicacions no funcionen com el usuaris esperen. Tot i que entenc que en a tu t'agradi. Una de les avantatges de la plataforma PalmOS �s que hi han entorns de desenvolupament per a tots els gustos.

9:05 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada