dilluns, de maig 31, 2004

Primer aniversari de PalmCAT

Categoria: PalmCAT
L'11 de maig del 2003 va n�ixer PalmCAT amb una simple not�cia, que es titulava "Avui comen�a tot", amb la icona de la pel�l�cula amb aquest t�tol, que es pot consultar.
A l'agost vam adoptar el nom de PalmCAT i una Not�cia de Vilaweb ens portava un munt d'enlla�os.

Al principi, public�vem el programari als llocs web dels propis autors dels programes que adaptaven, per� diverses raons pr�ctiques ens impulsaren a obrir una p�gina de baixada. Poc despr�s compr�vem el domini PalmCAT.org

Avui, dotze col�laboradors de PalmCAT adapten, tradueixen, corregeixen i gestionen els continguts per a inform�tica de butxaca en catal�. A m�s, estem renovant el nostre espai web per oferir molta m�s participaci� i interactivitats als usuaris.

En la actualitat, PalmCAT.org ofereix 25 aplicacions i 22 continguts lliures per a ordinadors de butxaca, d'entre els quals hi ha dos lectors de llibres, un navegador sense connexi�, una base de dades, una agenda, un diccionari catal�-angl�s i una novel�la.

Sobre el nostre nom
Des del primer moment, PalmCAT s'ha marcat com a objectiu la inform�tica de butxaca en general, i no nom�s per a la plataforma PalmOne.
Quan vam veure que convenia donar un nom a la nostra iniciativa, vam considerar diverses possibilitats. Vam descartar PDACAT, perqu� en catal� els PDAs es diuen ordinadors de butxaca, i no se'ns va acudir cap altre opci� que fos curta i reflect�s els nostres continguts i objectius.
Amb les perspectives d'un nou domini exclusivament catal�, tornem a pensar sobre un possible canvi de nom i tots els internautes poden participar en la seva gestaci�.
Agrairem que envieu les vostres suger�ncies a l'adre�a infoARROBApalmcat.org.

Seg�ent: PalmCAT a PalmSource
Anterior: Quines s�n les l�nies de treball de PalmCAT

Not�cies relacionades:
PalmCAT al teu m�bil
Quines s�n les l�nies de treball de PalmCAT?
PalmCAT cerca programadors d'aplicacions de butxaca
PalmCAT arriba a les dues-centes desc�rregues!
Avui comen�a tot

dijous, de maig 27, 2004

Els pl�nols de TMB al teu ordinador de butxacaA la p�gina web de Transports Metropolitans de Barcelona es poden trobar el pl�nols de transports en diversos formats:
Pocket PC
Palm

Gr�cies a l'Esteve Fern�ndez per la informaci�

dimecres, de maig 26, 2004

Nova versió de Plucker d'alta resolució

Memoria Prohibida
Actualitzat el 31 de maig.

Finalment ha sortit la nova versi� 1.8 en catal� del Visualitzador Plucker per a dispositius de 320x480 p�xels (Tungsten, Sony i Zodiac).

Tamb� es pot baixar, com ja hem anunciat, l'Escriptori Plucker en catal�, que �s l'eina per preparar els continguts a la vostra mida. La versi� 1.6.2, que es pot baixar de PalmCAT, permet preparar continguts que serveixen tan per a dispositius de 320x480 p�xels, com per a tots els altres dispositius.

A la secci� de llibres de PalmCAT es poden baixar m�s de 20 documents en format Plucker i PalmDoc, llestos per llegir al vostre ordinador de butxaca.

Les altres versions en catal� es poden baixar de www.plkr.org.

Per con�ixer millor les prestacions del navegador GNU www.plkr.org, podeu veure aquesta int�ressant comparaci� entre les prestacions de Plucker, Avantgo i iSilo

Not�cies relacionades:
Escriptori Plucker per a Windows 1.6.2.0 en catal�
Ja tenim el Plucker viewer en catal� !
Programari d'alta resoluci� 320x480
PalmCAT presenta A5, la primera aplicaci� de butxaca d'alta resoluci� en catal�
A5 i BeamMobile preparen versions d'alta resoluci�

dissabte, de maig 22, 2004

FreeGrid per a PalmOS

FreeGrid
Categoria: Aplicacions

Descripci�:

FreeGrid �s un editor de taules. Com un full de c�lcul, per� sense operacions.

Prestacions:
- F�cil d'usar
- Disponible en 10 idiomes
- Columnes i files editables (inserta, suprimeix, canvia la mida)
- Nom de full
- Selecci� r�pida de full (llista de noms dels fulls)
- Color de text i de fons
- 4 tipus de lletra (normal, negreta, gran, grat i negreta)
- Copia/enganxa entre cel�les
- Importa/Exporta de la Llibreta de Notes (CSV)
- Permet escala de grisos (OS 3.5+)
- Sony Cli� Alta Resoluci� (320x320)
- 3 nivells d'ampliaci� amb el Cli� Hi-Res (normal, petit, molt petit)
- Despla�ament amb el bot� de navegaci� al Cli�
- R�pid!
- Gratu�t!

Categoria: Base de dades
Sistema Operatiu: PalmOS 3.1 o posterior (l'autor afirma que �s compatible OS5, tot i que a nosaltres no ens va prou b�).
Llic�ncia: Programari gratu�t
Mida: 119kB (zip)
Autor: F�lix Ch�nier
Comentar l'aplicaci�
baixar Baixar

El Manual (pdf) en angl�s est� contingut al propi arxiu de la distribuci�.

Seg�ent : Nova versi� d'Euro 2004
Anterior: Escriptori Plucker per a Windows 1.6.2.0 en catal�

diumenge, de maig 16, 2004

Escriptori Plucker per a Windows 1.6.2.0 en català

plucker viewer
Categoria: Aplicacions

Introducció:

Plucker �s un navegador sense connexi� a internet (offline) i visualitzador de llibres, format per dos components: el Visualitzador, a l'ordinador de butxaca, que no cal que tingui connexi� a internet, i l'Escriptori, a l'ordinador de taula connectat a internet.

L'Escriptori Plucker (Desktop) ve amb eines, scripts i conductes per a Unix, Linux, Windows i Mac OSX, que permeten decidir exactament quins components de les p�gines es baixen al dispositiu de butxaca. Llavors aquestes p�gines es processen, comprimeixen i envien al dispositiu de butxaca a on es poden veure amb el Visualitzador Plucker.

Plucker inclou moltes funcions, com imatges clicables, (despla�ables i ampliables), tipus de lletra cursiva, petit i d'alta resoluci�, bases de dades m�ltiples concurrents, par�metres de pantalla i opcions de llapis configurables (navegaci� per gestes i pels botons del maquinari) compresi� ZLib i DOC, conductes i parsers Perl i Python, un instal�lador per a Windows totalment integrat, i molt m�s!

Descripci�:

El Visualitzador Plucker �s l'aplicaci� que podeu instal�lar al dispositiu de butxaca Palm (l'arxiu .prc). �s l'interf�cie que heu de fer servir per veure els continguts Plucker.

Si ja disposeu de documents en format Plucker (en podeu trobar a les seccions de llibres i documents de PalmCAT), �s tot el que us cal. Si voleu crear els vostres propis continguts, us caldr� instal�lar el paquet que cont� els component del distiller, com ara Escriptori Plucker (Desktop).

Hi ha dues versions: alta resoluci� per a dispositius que admeten una resoluci� de 320x320 p�xels i baixa resoluci� per a dispositius que admeten una resoluci� de 160x160 pixels.

Prestacions:
Tipus de lletra normal, petit, molt petit i de l'usuari; color, enlla�os entre p�gines, categories i moltes opcions.
Permet resolucions fins a 320x320 (amb la versi� d'alta resoluci�).

Per con�ixer millor les prestacions del navegador GNU Plucker, podeu veure aquesta int�ressant comparaci� entre les prestacions de Plucker, Avantgo i iSilo

Per llegir els documents en format Plucker comprimit, cal tenir instal�lada al dispositiu de butxaca la llibreria ZLib (GPL).


Categoria: Documents
Sistema Operatiu: PalmOS 2.0.3 o posterior
Llic�ncia: Programari lliure (GPL)
Mida: 9,77 MB (exe)
Autor: Plucker Team
Comentar l'aplicaci�
baixar Baixar

Inclou ajuda, en angl�s.

Seg�ent : FreeGrid per a PalmOS
Anterior: PalmCAT presenta dos nous programes per a ordinadors de butxaca

Not�cies relacionades:
Nova versi� de Plucker d'alta resoluci�
Ja tenim el Plucker viewer en catal� !
Programari d'alta resoluci� 320x480

diumenge, de maig 02, 2004

PalmCAT al teu m�bil


Categoria: General

Ja tenim logo per m�bils de PalmCAT!
El podeu trobar a la nostra p�gina per m�bils:

Juntament amb els millors tons i logos per al teu m�bil, tot en catal�.

Dia de la mare i la canc� en catal� a Eurovisi�
A l'apartat nou! tamb� trobareu quatre logos del dia de la mare i la can�� "Jugarem a estimar-nos", que cantar� Marta Roure a Eurovisi� en representaci� d'Andorra (Pa�sos Catalans). Ja pots descarregar-te-la!

PalmCAT �s una iniciativa sense �nim de lucre, per a la promoci� del catal� als dispositius de butxaca. Els ingressos que obtenim dels tons i els logos per a m�bils s�n els �nics ingressos que ajuden a PalmCAT a cobrir les despeses del projecte, i una petita recompensa pel temps que hi invertim. Si fas servir PalmCAT, ens pots recolzar fent-los servir!

Not�cies relacionades:
El burro catal� al teu m�bil
Tons i Logos en Catal� pel teu m�bil