dimarts, de juliol 13, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (1a part).


Categoria: Programaci�

Amb aquest comencem una s�rie de 15 articles de publicaci� setmanal dedicats a la creaci� d'aplicacions per a dispositius Palm OS.

Desenvolupar aplicacions per a Palm OS no �s gaire m�s complicat que fer-ho per a qualsevol dels altres habituals sistemes operatius: Windows, MacOS, *NIX..., per� s� que hi ha una s�rie de caracter�stiques i recursos concrets que cal con�ixer i dominar. Per tant, l'objectiu d'aquesta s�rie d'articles �s mostrar aquestes eines, exposar els conceptes propis del desenvolupament per a Palm OS i presentar els principals recursos que tenim a l'abast; d'aquesta manera, qui estigui interessat a crear aplicacions per a Palm OS disposar� dels coneixements b�sics necessaris.Conceptes de la programaci� per a Palm OS
El primer que hem de tenir clar �s que per crear aplicacions Palm OS no s'ha d'utilitzar cap mena de llenguatge de programaci� estrany i exclusiu, ni complicats entorns de desenvolupament, ni productes comercials cars. M�s aviat al contrari.

Una de les caracter�stiques (i virtuts) del desenvolupament per a Palm OS �s que podem treballar amb diferents llenguatges de programaci� (i per tant escollir el que ens sigui m�s idoni) i amb diferents entorns de desenvolupament, des del tradicional editor de text, compilador i enlla�ador, fins a sofisticats IDE, com el nou Palm OS Developer Suite.

Per tant, el primer mite que podem trencar �s el de la dificultat. Si, per exemple, ja tenim experi�ncia en programaci� en llenguatge C, aprendre a programar aplicacions Palm OS ser� relativament senzill.

Una altra caracter�stica a l'hora de crear aplicacions Palm OS �s que totes (amb escasses excepcions) treballen utilitzant directament la GUI, la interf�cie d'usuari de Palm OS. Aquest �s un tret diferencial vers la programaci� habitual en ordinadors de sobretaula, on podem treballar utilitzant interf�cies d'usuari com Windows, MacOS, GTK, FLTK, WxWindows,... o pantalles de consola, com en la l�nia d'ordres de MS-DOS i els sistemes *NIX.

Principalment, crearem aplicacions Palm OS utilitzant l'ordinador de sobretaula, ja sigui Windows, MacOS o GNU/Linux. En tots tres sistemes tenim entorns de desenvolupament per a Palm OS, per� tamb� tenim la possibilitat de crear aplicacions directament a l'ordinador de butxaca, ja siguin programes independents (fitxers PRC) o programes que funcionen en el Palm mitjan�ant un int�rpret.

Escollir un sistema o un altre dependr� de les nostres necessitats i interessos. Per exemple, si volem desenvolupar sovint aplicacions relativament grans (en quantitat de codi) i en versions espec�fiques (per a diferents versions de Palm OS) el m�s pr�ctic i c�mode ser� crear-les a l'ordinador de sobretaula; per contra, si volem crear petites aplicacions que ens ajudin en tasques molt concretes, les podem crear directament a la Palm. En ambd�s casos tindrem fitxers independents que podrem distribuir a qualsevol usuari de Palm OS.

En el proper article presentarem en detall aquestes opcions de desenvolupament.


Seg�ent article: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part)


Not�cies relacionades:
KeyLink o com aprofitar el teclat de l'ordinador per escriure a la Palm
Nova bit�cola de butxaca en catal�

1 Comentaris:

Blogger Manel va dir...

Sembla molt interesant el curset.
Ho espere amb impaciencia...

3:20 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada