divendres, de juliol 30, 2004

Bones vacances!


Categoria: General

La gran majoria de catalans comença aquest cap de setmana les seves vacances. Cal recomanar prudència en aquestes dates, atés que a l'any 2003 hi va haver 4373 morts i ferits greus a les vies catalanes. La prudència comença per una bona planificació. I per a una bona planificació, convé consultar l'estat del Tr�nsit.

Clar que, per evitar els problemes de trànsit, sempre ens queden els transports públics, pels quals el programa Métro pot ser una bona ajuda.
Si sou dels afortunats que viatjaran a altres àrees lingüístiques, podeu emportar-vos el diccionari Lingo.
Per part nostre, seguirem aquí i, tot i que baixarem el ritme de notícies diàries, la previsió és que les seccions setmanals segueixin com fins ara.

Bones vacances!

Següent: Caiguda parcial
Anterior: Canvi de servidor

dimecres, de juliol 28, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part).


Categoria: Programaci�

Requisits a l'hora de crear aplicacions per a dispositius Palm OS.

Les caracter�stiques pr�pies dels ordinadors de butxaca, les seves virtuts i avantatges fan que els requisits a l'hora de desenvolupar aplicacions siguin lleugerament diferents dels d'aplicacions per a ordinadors de sobretaula.

A l'hora de crear una aplicaci� PalmOS haurem de tenir en compte que:

La interf�cie d'usuari �s molt important, cal un correcte �s dels elements que ens facilita PalmOS.
En un ordinador de sobretaula, l'usuari pot utilitzar el ratol� i el teclat indiferentment. En un ordinador de butxaca, el principal instrument �s l'stylus (llapis o punter), i de manera secund�ria, el teclat virtual que s'activa a pantalla o l'escriptura Graffiti. Per tant, l'aplicaci� ha de facilitar al m�xim que l'usuari la pugui utilitzar amb el m�nim de complicaci�.

El tamany final de l'aplicaci�
Per mem�ria que puguin tenir actualment els ordinadors de butxaca (a partir de 2 Mb en amunt i amb la possibilitat d'afegir targetes de mem�ria), cal que la nostra aplicaci� n'ocupi el m�nim possible, ja que sempre podrem carregar el Palm amb m�s aplicacions i dades. En una aplicaci� per a un ordinador de sobretaula, la limitaci� de mem�ria fins a cert punt no �s important, ja sigui la RAM o l'espai en disc, les aplicacions arriben a ocupar molt.

L'espai de pantalla �s redu�t
En un Palm, segons el model, treballem amb pantalles de 160x160, 320x320 o 320x480. En un ordinador de sobretaula, actualment, la majoria de monitors ja treballen per defecte a 800x600. �s evident que una aplicaci� en un ordinador de sobretaula no pateix problemes de manca d'espai de pantalla.
En un ordinador de butxaca hem de ser capa�os d'aprofitar al m�xim l'espai de pantalla, simplificant la quantitat d'elements d'interf�cie utilitzats i mostrar nom�s la informaci� necess�ria a cada moment.

Els men�s estan amagats
Per aprofitar el m�xim d'espai, els men�s de qualsevol aplicaci� PalmOS estan amagats i nom�s es mostren quan l'usuari toca (amb l'stylus) la pestanya de nom de l'aplicaci� o la icona de men�s que hi ha a la zona d'escriptura. No ens hem de refiar que qualsevol usuari coneixer�/recordar� aquesta funci�. I, en tot cas, hem d'evitar a l'usuari l'obligaci� d'activar sovint el men�s per qualsevol funci�. En un ordinador de sobretaula l'�s del ratol� o de les combinacions de teclat fan m�s viable l'�s intensiu de men�s, per�, en un ordinador de butxaca, aix� es converteix en un entrebanc per a l'usuari

Reduir al m�nim possible
En la documentaci� de desenvolupament de PalmOS es comenta que en general en els ordinadors de sobretaula els usuaris utilitzen nom�s el 20% de les prestacions d'un programa durant el 80% de temps del seu �s. Cal dissenyar eficientment les nostres aplicacions perqu� s'ajustin a una tasca molt espec�fica. Un ordinador de butxaca s'utilitza sovint en situacions que requereixen agilitat d'�s i immediatesa, no calen s�per aplicacions amb molt�ssimes prestacions, nom�s aplicacions que fan tasques molt concretes.

Aquests conceptes afecten tant a les aplicacions compilades com a les aplicacions script. La difer�ncia fonamental �s que les aplicacions script s'executen dins d'una altra aplicaci�, que �s la que encapsula l'�s de la interf�cie d'usuari de PalmOS. Aix� significa, per exemple, que l'aplicaci� script en si ocupar� molt poc, per� el que ocupar� molta m�s mem�ria ser� el programa que el permet executar.

Per exemple, l'SmallBasic ocupa 325k. Si l'utilitzem per crear un programa que reculli que ens permeti convertir d'euros a pessetes i viceversa, ens trobarem que:

Per utilitzar el programa cal utilitzar l'SmallBasic, per tant, el programa en si ocupar� molt poc (en aquest cas) uns 2k, per� tot l'SmallBasic ocupa 325K.

Si el mateix programa de conversi� d'euros a pessetes el desenvolupem amb C i la API de PalmOS i el compilem, tindrem una aplicaci� de nom�s 3k.

La difer�ncia �s significativa: amb 3k fem el mateix que amb el que hem necessitat 327 k (32d k+ 2k) amb SmallBasic.

El programa compilat �s molt senzill d'utilitzar, l'engeguem, escrivim l'import i obtenim la conversi�. En canvi per utilitzar el que est� fet en l'SmallBasic, primer hem d'engegar l'SmallBasic, carregar el programa i executar-lo. Amb l'afegit que no podrem utilitzar elements propis de la interf�cie d'usuari de PalmOS ja que, en el cas de l'SmallBasic, la interacci� amb els programes t� l'aspecte de la tradicional consola de DOS.

Si un altre usuari ha d'utilitzar aquest programa i nosaltres l'hem creat amb SmallBasic, obliguem l'usuari a disposar de l'int�rpret (Smallbasic.prc), tenir espai suficient en el seu Palm, disposar del script (un fitxer *.pdb amb el programa) i saber carregar-lo i engegar-lo.

Si a l'usuari li facilitem nom�s un fitxer PRC (el que hem creat a C i compilat) nom�s ha d'instal�lar i executar per tenir el programa funcionant i utilitzant elements de la interf�cie d'usuari de PalmOS (per exemple, botons o men�s).

Amb aix� no vull dir que SmallBasic no sigui pr�ctic ni viable, simplement vull mostrar que hi ha uns requisits que cal tenir en compte a l'hora de desenvolupar aplicacions per PalmOS, requisits que s�n diferents de crear una aplicaci� per ordinadors de sobretaula i que sovint ens ajuden a determinar quin ha de ser el concepte de desenvolupament.

En el cas concret de SmallBAsic, �s un bona eina per crear les nostres pr�pies aplicacions d'�s personal en el Palm, per interactuar amb dades (agenda, notes, ...) i per automatitzar/programar tasques i c�lculs de manera m�s r�pida i flexible que en un cicle de desenvolupament basat en compilaci�.

El proper dimarts parlarem del model de programaci� basat en la interf�cie d'usuari i els events, amb qu� ja tindrem uns coneixements m�nims per posar-nos a programar quelcom concret amb el cicle habitual de desenvolupament: codi font+recursos+compilaci�=fitxer PRC.

Tamb� us avan�o que en els propers articles comen�ar� a mostrar de manera complement�ria, exemples de programes fets en llenguatges script com SmallBasic i Rexx per tal de comen�ar a adquirir paral�lelament experi�ncia en els camps d'aplicaci� de la programaci� script.


Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (4a part).
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part)

dilluns, de juliol 26, 2004

Nova versió ampliada de la xarxa de transports de Barcelona


Categoria: Aplicacions

PalmCAT presenta una nova versió ampliada de la base dades de la xarxa de transports de la ciutat de Barcelona, per al programa Métro.
La nova versió inclou informació sobre els llocs d'interés, adreça, telèfons i pàgina web dels llocs d'interés, com ara l'aeroport, La Pedrera o el Fòrum de les Cultures, això com informació general sobre els transports de la ciutat, a més de l'estació de Metro del Fòrum de les Cultures.

Aquesta informació està en anglés, ja que ens ha semblat que era d'interés especial per als turistes de la ciutat.

De moment, l'únic lloc des del que es pot baixar la nova versió és PalmCAT.org. (Actualització, 27/7/04: Ja es pot descarrgear també de la web del programa Métro). Està inclosa a l'arxiu zip.
baixar Baixar

Següent: Nova versió de l'agenda A5
Anterior: WebCalendar en catal�


Not�cies relacionades: Programari lliure i gratu�t per a Palm OS en català

diumenge, de juliol 25, 2004

OppenOffice i documents PalmDOC


Categoria: Com es fa?

Algú ha aconseguit obrir o desar documents en format PalmDOC amb l'OppenOffice? Jo no ho he aconseguit amb la versió oo 1.1.0, tot i que en instal·lar-lo he triat el component addicional del Write, "AportisDoc".

Per cert, si voleu fer-ho amb l'AbiWord, he explicat com es fa aquí: Com desar documents en format PalmDoc amb l'Abiword

Següent: Bases de dades
Anterior: Còpia de seguretat d'un ordinador amb PalmOS

Notícies relacionades: Com desar documents en format PalmDoc amb l'Abiword

Etiquetes de comentaris: , ,

dissabte, de juliol 24, 2004

WebCalendar en catal�WebCalendar
Categoria: Aplicacions

WebCalendar �s una aplicaci� PHP que pot servir tant per mantenir un calendari o agenda per a un usuari com per a tot un grup d'usuaris (p�blicament o en una intranet). Tamb� es pot configurar com una agenda d'actes i permet enviar notificacions per correu als participants d'un acte.

Permet compartir la vostra agenda amb iCalendar, vCalendar, pilot-datebook CSV (Palm Pilot) i install-datebook (Palm Pilot), amb les corresponents opcions per exportar i importar.

Cal tenir "control total" sobre el servidor on estigui instal�lat el WebCalendar ja que cal instal�lar m�duls de perl i accedir al sistema operatiu.

El proc�s d'instal�laci� est� explicat a l'arxiu INSTALL, incl�s amb la distribuci�.

El WebCalendar es pot sincronitzar amb una agenda amb sistema operatiu Palm amb el conducte Palm Sync, incl�s en aquest pegat.

La traducci� de Webcalendar ha estat un treball en equip a Tradu�t - traduit.com coordinat per Albert R�fols.

Seg�ent: Nova versi� ampliada de la xarxa de transports de Barcelona
Anterior: Tens correccions d'A5?


Not�cies relacionades: PalmCAT presenta A5, la primera aplicaci� de butxaca d'alta resoluci� en catal�

divendres, de juliol 23, 2004

Canvi de servidor


Categoria: General 

Arran dels canvis de servidor fets a dia d'avui per poder oferir als usuaris de PalmCAT.org millor servei, �s possible que algun apartat no funcioni prou b�. Agrairem que ens ho comuniqueu al F�rum.

Seg�ent: Bones vacances!
Anterior: L'Ajuntament de Barcelona aposta pel programari lliure


Not�cies relacionades: M�s millores a PalmCAT.org

dijous, de juliol 22, 2004

Tens correccions d'A5?


Categoria: Aplicacions

Estem preparant una nova versi� corregida d'A5. Si heu trobat alguna correcci�, afanyeu-vos a comentar-ho al F�rum.

Seg�ent: WebCalendar en catal�
Anterior: PalmCAT presenta ID-Plate una nova eina de butxaca en catal�


Not�cies relacionades: Nova versi� de l'agenda A5
PalmCAT presenta A5, la primera aplicaci� de butxaca d'alta resoluci� en catal�

dimarts, de juliol 20, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part).


Categoria: Programaci�
Dos conceptes de desenvolupament d'aplicacions.

En un ordinador de sobretaula podem crear programes compilats i independents (per exemple els coneguts *.exe del DOS/Windows) i tamb� programes script que necessiten d'un altre programa, un int�rpret per poder-se executar. En l'univers PalmOS tenim les mateixes possibilitats, podem escollir quin d'aquests dos conceptes de desenvolupament ens interessa:

Programes compilats:
Cal crear-los en un entorn de desenvolupament on necessitarem un editor de text un compilador, un compilador de recursos i disposar de les llibreries de l'API de PalmOS. Es a dir, de l'acc�s a tot el conjunt de funcions que implementa PalmOS.

Amb tot aix� podrem crear fitxers *.prc, els executables de PalmOS, que funcionen en qualsevol Palm sense necessitat de m�s coses.

Entorns t�pics de desenvolupament son:
Programes script:
Per crear un script, nom�s necessitarem un editor de text per� per executar-lo caldr� disposar de l'int�rpret, el programa que s'encarrega d'entendre i fer tot el que hem explicat en l'script, i el que per tant implementa l'acc�s a les funcionalitats del PalmOS.

Per tant si fem aplicacions script i les volem distribuir a d'altres usuaris ens haurem d'assegurar que tenen instal�lat en el seu Palm, l'int�rpret necessari, o en tot cas tamb� els hi haurem de facilitar nosaltres (si la llicencia d'�s ho permet)

Llenguatges scripts t�pics en PalmOS s�n:
L'�s d'un llenguatge script ens permet un r�pid acc�s a la programaci� d'una aplicaci� directament en el Palm, amb facilitat i sense tenir que entrar en el cicle t�pic d'una aplicaci� compilada.

Un bon exemple d'aix� �s l'SmallBasic que en els seus or�gens va ser creat amb la intenci� de disposar en el Palm, d'una potent i vers�til "calculadora" programable i amb capacitat de representar gr�fics.

Utilitzar un llenguatge script ens a�lla de con�ixer en detall l'API de PalmOS doncs �s l'int�rpret el que encapsula totes les funcionalitats i ens hi permet accedir utilitzant ben poques ordres, per tant sempre �s una opci� m�s senzilla que desenvolupar una aplicaci� compilada en que fem un �s directe de l'API, per contra una aplicaci� script no permet disposar de les avantatges d'una aplicaci� compilada: optimitzaci�, velocitat i autonomia.

Per tant, per determinar quin concepte de desenvolupament ens interessa, �s bo tenir clar el tipus d'aplicacions que volem crear i quin �s s'ha de fer.

Un �ltim exemple, si volem crear i comercialitzar una aplicaci� per Palm, sens dubte haurem d'optar per crear una aplicaci� compilada. En canvi si l'�nic que volem �s programar el nostre Palm per realitzar, per exemple, determinats c�lculs t�cnics, podem utilitzar un llenguatge script, que sempre �s m�s directe i ens a�lla de la complexitat de crear aplicacions compilades. Sovint doncs l'�s d'un llenguatge script �s idoni per programar petites tasques.

Una variant d'aquests dos conceptes �s la possibilitat de crear aplicacions compilades en el Palm. Es a dir, que programem i compilem directament en el Palm i no s'utilitza per res l'ordinador de sobretaula.
Hi ha diferents opcions per fer-ho, algunes de comercials i d'altres de gratu�tes:

El proper dimarts parlarem dels requisits que han de tenir les aplicacions PalmOS i que les diferencien de les tradicionals aplicacions d'ordinadors de sobretaula, ho veurem des del punt de vista de l'aplicaci� compilada i de l'aplicaci� script.


Seg�ent: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (3a part)
Anterior: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a PalmOS (1a part)

L'Ajuntament de Barcelona aposta pel programari lliure


Categoria: General

El regidor de Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el
republic� Jaume Oliveras, presentar� en el Ple Municipal de dem� una Mesura
de Govern que compromet el consistori a fomentar el programari lliure en
catal� i a comen�ar la migraci� dels sistemes inform�tics de l'Ajuntament
i els organismes i empreses depenents. Barcelona segueix, aix�, el cam�
iniciat per altres grans ciutats i administracions p�bliques d'arreu del
m�n, i, paral�lelament, normalitzar� ling��sticament els seus sistemes
inform�tics.

Seg�ent: Canvi de servidor
Anterior: M�s millores a PalmCAT.org


Not�cies relacionades:
Per qu� a PalmCAT apostem per al programari lliure?
Regidoria de Ciutat del Coneixement

dilluns, de juliol 19, 2004

M�s millores a PalmCAT.org


Categoria: General

Tenim m�s millores per tal de facilitar la navegaci� a PalmCAT.org:
 • L'enlla� permanent passa al principi de la not�cia.
 • Categories.
 • Enlla�os a les not�cies seg�ent i anterior de la mateixa categoria.
 • La lletra d'aquests enlla�os es redueix.
Qu� et sembla? comenta-ho!

Seg�ent: L'Ajuntament de Barcelona aposta pel programari lliure
Anterior: Enlla�os a les darreres not�cies

dissabte, de juliol 17, 2004

C�pia de seguretat d'un ordinador amb PalmOS


Categoria: Com es fa?

Conv� tenir una c�pia de seguretat recent de l'ordinador de butxaca, sobretot si sovint provem programes nous.

Soluci� senzilla:
Cal adquirir un programa en angl�s: BackupBuddy. De fet, �s un conjunt d'aplicacions i eines imprescindible per a tothom que faci servir l'ordinador per a tasques importants.
Programadors catalans: aqu� hi ha feina a fer!

Actualitzaci�: 20-11-2004 Avui ja disposes a PalmCAT d'una eina de seguretat en catal�, de codi lliure: VfsBackup

Soluci� m�s avan�ada:
A PalmOS, els arxius tenen un bit que es diu "Backup", que �s el que decideix quins arxius es copien a la carpeta Backup quan el sincronitzem amb l'escriptori. Aquest bit es pot canviar f�cilment amb aplicacions com ara el Filez o el File Man. Aix� permet indicar quins arxius volem que es desin a l'escriptori, i per tant, es restaurin en cas de desastre.

Seg�ent: OppenOffice i documents PalmDOC
Anterior: Formats de documents per a ordinadors de butxaca

Not�cies relacionades:
Com es reinstal�la tot
VfsBackup
Backing up a Palm

divendres, de juliol 16, 2004

Formats de documents per a ordinadors de butxaca


Categoria: Com es fa?

Els ordinadors de butxaca treballen amb els arxius de manera diferent de com ho fa, per exemple, la plataforma Windows.

En el cas del sistema operatiu PalmOS, quan carreguem un arxiu des de l'escriptori Windows o Mac (Palm Desktop) a l'ordinador de butxaca, veiem uns arxius (.prc) o (.pdb). Tanmateix, aix� no diu res del format dels arxius, nom�s s�n les extensions dels noms dels arxius a l'escriptori.

Aquestes extensions dels noms dels arxius (.prc) o (.pdb) no diuen quin programa cal per llegir el document a l'ordinador de butxaca. En lloc d'aix�, cal saber quin �s el format del document.

Normalment els arxius (.pdb) (Palm Data Base) es fan servir per a les dades, com ara documents, que utilitzen les aplicacions, i els (.prc) (Palm Resource File) per a les aplicacions o programari, tot i que els arxius (.prc) tamb� es poden fer servir per a dades, com ara el documents.

Tots els arxius que es poden baixar de PalmCAT.org comprimits inclouen, a m�s del programa en catal� per llegir-lo, un arxiu "Llegeix-me" que explica el tipus de format, el nom del programa que cal per llegir-lo, on es pot baixar la darrera versi� i que s'ha baixat de PalmCAT.org. Si passeu aquest documents a un altre usuari, envieu tamb� aquest document.

Avan�at: Com saber el format d'un arxiu .pdb? 

L'escriptori
Opci� 1)
Amb Windows podeu instal�lar el programa PalmXP

Opci� 2)
Obriu l'arxiu amb un editor de text i veureu al principi els codis de Tipus i Creador. Per exemple, si un arxiu .pdb o .prc cont� al principi el text "TEXtREAd", �s un arxiu PalmDOC 

A l'ordinador de butxaca
Calen utilitats espec�fiques, com ara el Filez o el File Man

Tipus d'arxiu dels documents i programari que es pot trobar a PalmCAT:

DATAMWH2 = AstroInfo
DB00DBOS = DB (Database program)
TEXtREAd = DOC

DatatpEM = Euro 2004
GkyrGtkr = Keyring
DATAlngo = Lingo
DATAMTro = M�tro
DataPlkr = Plucker
TimeUMTX = UniMatrix
DataTeap = TeaPot

Els formats m�s utilitzats per llegir documents en un ordinador de butxaca i en qu� PalmCAT prepara els seus documents s�n:

PalmDOC Un format de text que es pot llegir pr�cticament des de qualsevol ordinador de butxaca i molt sistemes operatius d'escriptori. No s'ha de confondre amb el format DOC de Word.

Plucker Un format ext�s de text i gr�fics espec�fic per a ordinadors de butxaca

Enlla�os
Formats de documents per a ordinadors de butxaca
PalmXP

Seg�ent: C�pia de seguretat d'un ordinador amb PalmOS
Anterior: Tipus de reiniciacions (reset)

Not�cies relacionades:
Com desar documents en format PalmDoc amb l'Abiword
Nova versi� de Plucker d'alta resoluci�
Nova versi� 0.5.0 en catal� de l'editor SiEd

dijous, de juliol 15, 2004

PalmCAT presenta ID-Plate una nova eina de butxaca en catal�


Categoria:

ID-plate en catal� per a PalmOS
Visualitzador de la informaci� del sistema per a ordinadors amb sistema operatiu Palm.

ID-plate �s un visualitzador de la informaci� del sistema per a ordinadors Palm, amb suport espec�fic per al Cli�. Mostra la versi� del Sistema Operatiu, tipus de processador, mem�ria, identificadors del model. A m�s, mostra informaci� del Cli�, com el model i el nom en codi.

Els resultats es poden enviar per infrarojos, Bluetooth o SMS.

ID-Plate

Descripci�:

Visualitzador de la informaci� del sistema per a ordinadors amb sistema operatiu Palm.

Caracter�stiques:

Informa de:

 • versi� del SO Palm
 • tipus de processador
 • mida de la mem�ria ROM i RAM
 • versi� interna de la llibreria IrDA versi� interna de la llibreria SMS
 • versi� interna de la llibreria Bluetooth senyals de caracter�stiques de maquinari
 • identificadors del fabricant, dispositiu i HAL (als models OS 3.5 o posterior)
 • n�mero de s�rie del dispositiu (als ordinadors amb flash rom)

Informaci� addicional per als Sony Cli� (excepte el PEG-S300 i el PEG-S500C):
 • model
 • regi� d'enviament
 • versi� original del SO
 • velocitat original del processador i velocitat
 • nom en codi
 • revisi� del sistema del dispositiu

Envia els resultats per infrarojos, Bluetooth o SMS
 • envia els resultats per infrarojos
 • envia els resultats per Bluetooth i SMS a alguns ordinadors Pal
 • permet el llan�ador del Cli�
 • permet altres teclats, palanques i pantalles a l'AlphaSmart Dana, Fossil WristPDA, Garmin iQue, HandEra 330, Handspring Treo i Sony Cli�


Categoria: Eines
Sistema Operatiu: PalmOS
Llic�ncia: Programari gratu�t
Mida: 9kB (zip)
Autor: Alvin Mok
Traducci� dels arxius de llengua: PalmCAT.org

baixar Baixar

Seg�ent: Tens correccions d'A5?
Anterior: Nota important sobre seguretat i Keyring

Not�cies relacionades: Qu� �s el Bluetooth?


Comentaris: "Se trata de una creaci�n de Alvin Mok de gran utilidad para programadores de aplicaciones, pero tambi�n para palmeros curiosos por las interioridades de su cacharrito." Albert Cuesta - 30-7-2004

dimecres, de juliol 14, 2004

Tipus de reiniciacions (reset)


Categoria: Com es fa?

En el remot cas que l'ordinador de butxaca Palm no respongui, a causa d'una aplicació "poc respectuosa" amb les normes de programació, tenim el darrer recurs de reiniciar l'ordinador.

De menys a més greu, és a dir, per l'ordre amb que convé provar-los:

* Soft Reset - equival a reiniciar el Palm. Reinicia fent servir el forat de la part posterior.

* Semisoft o Warm Reset - equival a reiniciar el Windows en "mode segur". Reinicia prement la fletxa amunt mentre fas servir el forat de la part posterior. Aquesta reiniciació ignora tots els hacks i parxes del sistema, per això, un cop el problema estigui resolt, cal fer un soft reset per tornar l'ordinador a condicions normals. Aquesta reiniciació només s'hauria de fer servir amb problemes d'arrencada del sistema.

* Hard Reset (restabliment total) - equival a esborrar tot el disc dur. Això torna l'ordinador a l'estat en que va sortir de fàbrica i ESBORRA totes les dades de manera permanent. Prem el botó d'engegar, i sense deixar-lo anar, fes servir el forat de la part posterior (Reset). Quant surti la pantalla inical del sistema, deixa anar el botó d'engegar i apareixerà un missatge de confirmació a la pantalla, "Esborrar totes les dades?" Sí= "botó amunt". NO= "qualsevol altre botó". Llavors sei prems la fletxa amunt s'esborrarà tot. Per això, és interessant disposar d'una còpia de seguretat actualitzada. Si prems la fletxa avall, no passarà res.

Els nous Palms ja incorporen un llapis que es pot fer servir per fer el reset. En alguns d'antics també es pot descargolar un extrem per què surti un estri adeqüat.
Un truc clàssic per als que porten piles és portar sempre un escuradents al compartiment de les piles.

Més informació

Actualització (12-9-2004): Si has de fer un restabliment total o estàs canviant de Palm, et recomano que llegeixis Com es reinstal·la tot.

Següent : Formats de documents per a ordinadors de butxaca
Anterior: Com desar documents en format PalmDoc amb l'Abiword

Notícies relacionades:
Com es reinstal·la tot
Com desmuntar un Palm Tungsten

dimarts, de juliol 13, 2004

Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (1a part).


Categoria: Programaci�

Amb aquest comencem una s�rie de 15 articles de publicaci� setmanal dedicats a la creaci� d'aplicacions per a dispositius Palm OS.

Desenvolupar aplicacions per a Palm OS no �s gaire m�s complicat que fer-ho per a qualsevol dels altres habituals sistemes operatius: Windows, MacOS, *NIX..., per� s� que hi ha una s�rie de caracter�stiques i recursos concrets que cal con�ixer i dominar. Per tant, l'objectiu d'aquesta s�rie d'articles �s mostrar aquestes eines, exposar els conceptes propis del desenvolupament per a Palm OS i presentar els principals recursos que tenim a l'abast; d'aquesta manera, qui estigui interessat a crear aplicacions per a Palm OS disposar� dels coneixements b�sics necessaris.Conceptes de la programaci� per a Palm OS
El primer que hem de tenir clar �s que per crear aplicacions Palm OS no s'ha d'utilitzar cap mena de llenguatge de programaci� estrany i exclusiu, ni complicats entorns de desenvolupament, ni productes comercials cars. M�s aviat al contrari.

Una de les caracter�stiques (i virtuts) del desenvolupament per a Palm OS �s que podem treballar amb diferents llenguatges de programaci� (i per tant escollir el que ens sigui m�s idoni) i amb diferents entorns de desenvolupament, des del tradicional editor de text, compilador i enlla�ador, fins a sofisticats IDE, com el nou Palm OS Developer Suite.

Per tant, el primer mite que podem trencar �s el de la dificultat. Si, per exemple, ja tenim experi�ncia en programaci� en llenguatge C, aprendre a programar aplicacions Palm OS ser� relativament senzill.

Una altra caracter�stica a l'hora de crear aplicacions Palm OS �s que totes (amb escasses excepcions) treballen utilitzant directament la GUI, la interf�cie d'usuari de Palm OS. Aquest �s un tret diferencial vers la programaci� habitual en ordinadors de sobretaula, on podem treballar utilitzant interf�cies d'usuari com Windows, MacOS, GTK, FLTK, WxWindows,... o pantalles de consola, com en la l�nia d'ordres de MS-DOS i els sistemes *NIX.

Principalment, crearem aplicacions Palm OS utilitzant l'ordinador de sobretaula, ja sigui Windows, MacOS o GNU/Linux. En tots tres sistemes tenim entorns de desenvolupament per a Palm OS, per� tamb� tenim la possibilitat de crear aplicacions directament a l'ordinador de butxaca, ja siguin programes independents (fitxers PRC) o programes que funcionen en el Palm mitjan�ant un int�rpret.

Escollir un sistema o un altre dependr� de les nostres necessitats i interessos. Per exemple, si volem desenvolupar sovint aplicacions relativament grans (en quantitat de codi) i en versions espec�fiques (per a diferents versions de Palm OS) el m�s pr�ctic i c�mode ser� crear-les a l'ordinador de sobretaula; per contra, si volem crear petites aplicacions que ens ajudin en tasques molt concretes, les podem crear directament a la Palm. En ambd�s casos tindrem fitxers independents que podrem distribuir a qualsevol usuari de Palm OS.

En el proper article presentarem en detall aquestes opcions de desenvolupament.


Seg�ent article: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (2a part)


Not�cies relacionades:
KeyLink o com aprofitar el teclat de l'ordinador per escriure a la Palm
Nova bit�cola de butxaca en catal�

diumenge, de juliol 11, 2004

Com desar documents en format PalmDoc amb l'Abiword


Categoria: Com es fa?

Cal un connector (plugin) que es pot baixar lliurement des de: http://www.abisource.com/download/
a l'apartat AbiWord Import / Export Plugins*

Instal�laci�

Trieu: Import / Export plugins

Un cop baixat aquest connector, cal instal�lar l'arxiu abiword-plugins-impexp-2.X.X.exe que haureu baixat.

Si accepteu la llic�ncia GNU, podreu triar el tipus d'instal�laci� (custom) i nom�s cal que marqueu el quadre amb l'opci�:

AbiPalmDoc (*.pdb) Plugin

Conv� tamb� triar la darrera opci�:

Create Unistaller for I/E Plugins

Per tal de poder desintal�lar-lo m�s endavant.

En el seg�ent pas us demanar� la carpeta on teniu l'AbiWord instal�lat. La podeu indicar amb el bot� Navega.

�s

Un cop instal�lat, quan deseu o exporteu un document, trobareu l'opci� PalmDoc a la llista desplegable "Tipus de Fitxers".

Nota: aquestes instruccions han estat el�laborades per a Windows. Si ho has instal�lat a altres plataformes, envia'ns les instruccions al F�rum de PalmCAT.org perqu� les hi puguem afegir.

Seg�ent: Tipus de reiniciacions (reset)
Anterior: KeyLink o com aprofitar el teclat de l'ordinador per escriure a la Palm

Not�cies relacionades:
Formats de documents per a ordinadors de butxaca
Nova versi� 0.5.0 en catal� de l'editor SiEd
L'equip de PalmCAT presenta el primer editor de textos per a ordinadors de butxaca en catal�

dissabte, de juliol 10, 2004

Què és una bitàcola? Com fer una bitàcola?


Categoria: Com es fa?

Aquesta pàgina de bitacoles.net ho explica de forma senzilla i ens diu on la podem penjar: http://bitacoles.net/faq.htm

Notícies relacionades: Nova bitàcola de butxaca en català

divendres, de juliol 09, 2004

M'interessa el sense fil (wireless)!


Categoria:

A OlotWireless http://www.olotwireless.net/catala/tecnics.htm hi trobar�s articles t�cnics des de construcci� d'antenes, modificacions, construcci� d'adaptadors, configuracions de xarxes...

Altres enlla�os:
Sensefils BCN La xarxa p�blica sense fil de Barcelona
Xarxa inal�mbrica lliure a SALT

Seg�ent: Tarjeta Wi-Fi SDIO per a dispositius Palm
Anterior: Qu� �s el Bluetooth?

Not�cies relacionades:
Qu� �s el Bluetooth?
Llocs per navegar amb un ordinador de butxaca
Com puc connectar-me sense fil (Wi-Fi) amb un Palm?
Navegar amb Bluetooth

dimecres, de juliol 07, 2004

Nota important sobre seguretat i Keyring


Categoria: Aplicacions

Ja que, en cas de p�rdua de l'ordinador de butxaca, la base de dades es podria extreure del Palm per ser analitzada amb un altre ordinador amb t�cniques sofisticades, �s recomanable fer servir una contrasenya principal de, com a m�nim, 8 d�gits a l'atzar (xifres, lletres i altres car�cters).
Per a m�s informaci�, vegeu la resposta 3 a la p�gina: Crypto

Per la seva import�ncia, hem afegit aquesta informaci� a la p�gina sobre Keyring en catal� que mant� PalmCAT.org

Seg�ent: PalmCAT presenta ID-Plate una nova eina de butxaca en catal�
Anterior: Nova versi� d'Euro 2004

dilluns, de juliol 05, 2004

Millorar la qualitat de les imatges de la c�mera integrada al Treo 600

Linux, Mac i Windows


Categoria: General

Per entendre les difer�ncies i caracter�stiques dels sistemes operatius m�s importants i no haver de llegir gaire, n'hi ha prou llegint aquesta p�gina d'Arlesoft .

Not�cies relacionades:
Per qu� a PalmCAT apostem per al programari lliure?
Per qu� l'adaptaci� ling��stica no pot ser lliure
Programari, llic�ncies, garanties, multinacionals i el catal�
Programari lliure i gratu�t per a Palm OS en catal�

dissabte, de juliol 03, 2004

Enllaços a les darreres notíciesCategoria: General

Hem fet alguns canvis a la plantilla del blog i, finalment, tenim la llista de les darreres not�cies a l'esquerra i les not�cies anteriors relacionades al final de cada not�cia. Tamb� hem solucionat algun petit problema que tenia la plantilla amb els darrers canvis que hav�em fet. Un altre dels beneficis del nou disseny �s que es veu millor al Palm amb el plucker.
Tamb�, com podeu veure aqu� mateix, el banner Flash ja �s funcional.
Gr�cies Daniel Ribes per l'ajuda !


Seg�ent: M�s millores a PalmCAT.org
Anterior: Per qu� a PalmCAT apostem per al programari lliure?

Not�cies relacionades: Nova bit�cola de butxaca en catal�

Per qu� a PalmCAT apostem per al programari lliure?


Categoria: General

Donarem la paraula a Ricardo Galli Granada, del Deptartament de Matem�tiques i Inform�tica de la Universitat de les Illes Balears:

Recollirem unes frases:

Respuesta 3: Si los informes, presentaciones y hojas de c�lculo se pueden hacer perfectamente con OpenOffice.org, no tiene sentido gastar dinero en licencias de MS Office. Y tiene mucho menos sentido ense�ar a usar "el Word" o "el Powerpoint" cuando se debe ense�ar "procesamiento de textos" o "programa de presentaciones".

Respuesta 4: Por las mismas razones que el punto anterior, no tiene sentido pedir a los alumnos que entreguen pr�cticas o informes o formato Word o el pseudoest�ndar (que no lo es) RTF cuando podemos usar un formato del OOo, que adem�s seguramente ser� parte del est�ndar OASIS y sus formatos ya son compatibles entre las diversas suites ofim�ticas del software libre (por supuesto que el MS Office no asegura compatibilidad con ninguno de los otros).

L'article se centra en l'�rea docent universit�ria, per� �s perfectament aplicable a qualsevol altra.

L'�nic argument que afegiriem �s el despreci de les multinacionals pel catal� i les facilitats que trobem al programari lliure per a la seva traducci� i adaptaci�.

Seg�ent :Enlla�os a les darreres not�cies

Not�cies relacionades:
L'Ajuntament de Barcelona aposta pel programari lliure
Linux, Mac i Windows
Per qu� l'adaptaci� ling��stica no pot ser lliure
Programari, llic�ncies, garanties, multinacionals i el catal�
Programari lliure i gratu�t per a Palm OS en catal�

dijous, de juliol 01, 2004

El catal� a la Constituci� europea


Categoria: General

Una encertada an�lisi de la situaci�, signada per Lluis Jou i publicada ahir al diari Avui.

Not�cies relacionades: Exigim el compliment de la Constitució!