diumenge, d’abril 04, 2004

PalmCAT cerca programadors d'aplicacions de butxaca


Categoria: PalmCAT

PalmCAT, el lloc web pioner de l'inform�tica de butxaca en Catal�, vol animar als programadors catalans a desenvolupar aplicacions per a la plataforma Palm.

A PalmCAT estem a punt de reunir la primera veintena d'aplicacions de butxaca en Catal�, amb m�s d'un miler de baixades en els darrers quatre mesos, a un ritme que est� arribant a la veintena de baixades di�ries. Per aix� creiem que hi ha un espai per a les aplicacions de butxaca en Catal� i volem fer con�ixer les eines disponibles, moltes de llic�ncia lliure als programadors del pa�s.

Per aix� PalmCAT ha creat una nova p�gina on els programadors poden trobar les primeres eines necess�ries per a comen�ar a crear aplicacions.

PalmSource, l'empresa que desenvolupa el sistema operatiu Palm, ha posat sempre desde el seu inici un gran inter�s en recol�ar la feina dels desenvolupadors independents i ha creat el Programa de Suport als Desenvolupadors. Motiu que explica que en la actualitat hi hagin m�s de 15.000 aplicacions desenvolupades per aquest sistema operatiu, contra nom�s 4.000 per a Pocket PC.

El Programa de Desenvolupadors ofereix sense cost als desenvolupadors les eines i recursos b�siques, que inclouen codi font, mostres, documentaci�, una base de coneixements en l�nia, a m�s de programes de suport de les vendes.

Seg�ent: Quines s�n les l�nies de treball de PalmCAT
Anterior: PalmCAT a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya

Not�cies relacionades: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions per a Palm OS (1a part)
Quines s�n les l�nies de treball de PalmCAT

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada