dijous, d’abril 22, 2004

Quines són les linies de treball de PalmCAT

Categoria: PalmCAT
Les l�nies de treball de PalmCAT.org s�n:

1) Adaptaci� de programari de butxaca lliure al catal� - �s la nostra primera l�nia de treball i per la que s�m m�s coneguts.

2) Adaptaci� a totes les plataformes de butxaca, de continguts lliures que ja es troben en catal� - Aquesta �s una linia de treball en la que hem fet for�a esfor�os, tot i que no �s tan coneguda. Si s'ens cedeixen o comuniquen continguts lliures en catal�, PalmCAT els adapta a les plataformes de butxaca.

3) Informem de l'oportunitat que les plataformes de butxaca representen pel catal� - El catal� no va arribar mai als grans ordinadors que van precedir als ordinadors personals, i va arribar tard i malament a aquests darrers, per� encara est� a temps d'agafar el tren dels ordinadors de butxaca, que ens enva�ran ens els propers anys. �s la gran oportunitat del catal�.

4) Posem en coneixement dels programadors d'aplicacions les eines lliures per a la plataforma Palm - Una nova linia de treball, per la que estem intentan contactar amb estudiants i joves programadors.

Si voleu m�s informaci� sobre qualsevol de les linies de treball, envieu-nos un missatge o afegiu un comentari al nostre f�rum.

Seg�ent: Primer aniversari de PalmCAT
Anterior: PalmCAT cerca programadors d'aplicacions de butxaca

Not�cies relacionades:
Mem�ria de les l�nies de treball de PalmCAT
Primer aniversari de PalmCAT
PalmCAT cerca programadors d'aplicacions de butxaca
PalmCAT arriba a les dues-centes desc�rregues!

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada