divendres, de setembre 10, 2004

M�s vocabulari


Categoria: Com es fa?

Revisant els termes acceptats pel TermCAT, he trobat el seg�ents, que tot i potser coneguts per molts, val la pena recordar:

acoblador m

es acoplador; acople

en dock

Dispositiu que permet acoblar un ordinador port�til o de butxaca a una estaci� d'acoblament.

acoblament m

es acoplamiento; acople

en docking

Fet de connectar un ordinador port�til o de butxaca a una estaci� d'acoblament.

acoblar v tr

es acoplar

en dock, to

Connectar un ordinador port�til o de butxaca a una estaci� d'acoblament.

ansa f

sin. nansa f

es handle; mango

fr manche; poign�e

en handle

Element que apareix a la pantalla de l'ordinador quan se selecciona un objecte gr�fic, i que permet de modificar-ne la posici� o les dimensions.

Nota: si cal especificar-ho, es distingeix entre anses de posicionament i anses de redimensionament.

can� de projecci� m

es ca��n de proyecci�n; videoproyector

fr canon de projection; projecteur vid�o; vid�oprojecteur

en videoprojector

Aparell que projecta sobre una pantalla les imatges procedents d'un ordinador o d'un v�deo.

c�dec m

es codec; codificador/descodificador; compresor/descompresor

fr codec; codeur-d�codeur

en codec; coder-decoder; compressor-decompressor

Component espec�fic de programari o de maquinari que permet tant codificar i descodificar dades com comprimir-les i descomprimir-les.

codi font m

es c�digo fuente

fr code d'origine; code source

en source; source code

Conjunt d'instruccions escrites en un llenguatge de programaci� que un sistema inform�tic ha de processar per a poder-les executar.

desacoblar v tr

es desacoplar

en undock, to

Desconnectar un ordinador port�til o de butxaca d'una estaci� d'acoblament.

estaci� d'acoblament m

es docking station; estaci�n de acoplamiento

fr sabot de synchronisation; socle d'extension de bureau; station d'ancrage

en docking station

Base a la qual es connecta un ordinador port�til o de butxaca perqu� es pugui utilitzar amb els mateixos recursos que un ordinador de taula.

fitxer de retalls m

es boceto desechable; recorte

en scrap file

Fitxer en el qual es guarden objectes copiats o retallats que es poden aprofitar posteriorment.

maximitzar v tr

es maximizar

fr agrandir; maximaliser; maximiser

en maximize, to

Ampliar al m�xim la magnitud d'una finestra o d'un altre element.

micr�fon de pin�a m

sin. micr�fon lavalier m

es micr�fono de solapa; micr�fono Lavalier

fr microphone lavalli�re

en Lavalier microphone

Micr�fon personal de petites dimensions i d'alta sensibilitat que se sol subjectar amb una pin�a a la roba o a un suport que es col�loca al voltant del coll.

micr�fon sense fil m

es micr�fono inal�mbrico

fr microphone sans fil

en wireless microphone

Micr�fon amb un dispositiu que permet dur a terme la comunicaci� sense cables conductors.

minimitzar v tr

es minimizar

fr minimiser; r�duire

en minimize, to

Reduir al m�nim la magnitud d'una finestra o d'un altre element.

programari de domini p�blic m

es software de dominio p�blico

fr logiciel de domaine public

en public domaine software

Programari que es pot distribuir de manera gratu�ta, ja que el programador ha renunciat expressament als drets d'autor, llevat dels drets morals.

programari de propietat m

es software de propiedad; software no libre

fr logiciel propri�taire

en proprietary software

Programari que determina les condicions sota les quals l'usuari pot executar-lo, copiar-lo o modificar-ne el codi font.

programari gratu�t m

es software gratuito

fr gratuiciel; logiciel gratuit

en free software; freeware

Programari que es distribueix de manera gratu�ta, el programador del qual conserva els drets d'autor per� renuncia a cobrar-los.

Nota: les formes angleses freeware i free software s'utilitzen indistintament per a designar dos conceptes diferents, el programari gratu�t i el programari lliure.

programari lliure m

es software libre

fr logiciel libre; logiciel ouvert

en free software; freeware

Programari que permet a l'usuari d'executar-lo sense posar-hi condicions, de distribuir-ne c�pies, de modificar-ne el codi font per perfeccionar-ne el funcionament o adaptar-lo a usos concrets, i de difondre els resultats d'aquestes modificacions.

Nota: les formes angleses freeware i free software s'utilitzen indistintament per a designar dos conceptes diferents, el programari gratu�t i el programari lliure.

tiflot�cnia f

es tiflotecnia; tiflotecnolog�a

en typhlotechnology

Part de la t�cnica que tracta de l'adaptaci� i el desenvolupament d'aven�os tecnol�gics per facilitar-ne l'�s a les persones amb defici�ncies visuals.

tiflot�cnic -a adj

es tiflot�cnico

it tiflotecnico

Relatiu o pertanyent a la tiflot�cnia.

tiflotecn�leg -�loga m i f

es tiflotecn�logo

Persona versada en tiflot�cnia.

DOGC n�m. 3752 - 31/10/2002

Seg�ent: Com es reinstal�la tot
Anterior: Vocabulari de butxaca

Not�cies relacionades: Vocabulari de butxaca
DOGC n�m. 3752 - 31/10/2002

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada