divendres, d’octubre 01, 2004

Docs to Go en català

Campanya Documents To Go en catal�
Categoria:

El meu ordinador de butxaca venia amb versions de diversos programes en castell�. Aquesta �s una manera molt important d'introdu�r els programes. Un d'aquests programes �s el Documents to Go 6.X, que inclou versions de Word, Excel i Powerpoint compatibles amb les versions de Windows (fan servir exactament els mateixos arxius, sense haver de fer cap conversi�). Com altres programes, en sortir noves versions millorades, ofereixen al usuaris la nova versi� a un preu especial. Incl�s al instal�lar el conducte de Windows (el conducte �s el programa que intenta que les versions dels documents siguin les mateixes a l'ordinador de butxaca i al d'escriptori), hi ha una opci� que es diu "Documents To Go HomePage" que em permet comprar la nova versi� a un preu redu�t de forma senzilla, per que em connecta a la seva p�gina tot agafant el meu n�mero de llic�ncia del conducte.

Malauradament no �s possible comprar l'ordinador de butxaca amb versions en catal� d'aquests programes si no existeixen. Per� el que s� �s possible �s indicar als seus autors que volem que les facin. Per aix� avui he fet servir aquesta opci�, que per als usuaris de Windows es troba a "Inicia", "Programes", "Documents To Go", "Documents To Go HomePage" i em porta a una p�gina, que a baix de tot a l'esquerra diu "Contact us" i d'all� a una altre amb la seg�ent opci�:

"1. How do I contact technical support via e-mail?"

Si no he registrat el producte es pot fer en aquest pas. El n�mero de registre "Registration Key" es troba a l'aplicaci� tan al ordinador de butxaca com a l'escriptori.

Si he registrat el producte puc seguir els passos (Steps) indicats.
El primer �s triar el producte Docs to Go entre la llista dels que he registrat.
En el pas 3r he hagut de fer dues cerques (o veure dos documents d'ajuda en el 2n pas) per poder passar al 4t (suposo per redu�r el nombre de consultes irrellevants que reben). He cercat "catal�" i "versi� catalana", per assegurar-me que efectivament no hi �s i per que la trobin als registres de consultes dels usuaris (us proposo que tamb� ho feu).

I al pas 5� he enviat el seg�ent missatge (si us heu deixat un pas podeu tornar endarrera i fer els deures b� :) despr�s de contestar algunes preguntes m�s!:

"Dear Sirs,
The reason to contact you is to inform you that I am not going to update my Documents to Go aplication to the next version due to the very simple reason that it is not available in my language, Catalan.

Catalan is a millenaire European language, although being forbidden for over 300 years, has survived and is actually spoken by over 10 million people in Andorra, France, Spain and Italy, but "not being supported" by the Spanish and French governments which don't respect the Human Rigths. By translating to Catalan your application your are helping to preserve the Human Patrimony and the Human Rights respect.

10 million catalan speakers living in four European countries have pocket software and documents in their own language, as this is a Human Rigth and among everything it's a customer wish.

Senyors,
La ra� d'aquest missatge es informar-vos que no actualitzar� el meu programa Documents to Go a la seg�ent versi� per la molt simple ra� de que no est� disponible en la meva llengua: el catal�.

El catal� �s una llengua europea mil�len�ria, que tot i haver estat prohibida durant m�s de 300 anys, avui la parlent m�s de 10 millions de persones a Andorra, Fran�a, Espanya i Italia, tot i que "no es protegida" pels governs Espanyol i Franc�s que no respecten el "Drets Humans". Tradu�nt la vostra aplicaci� al Catal� ajudeu a preservar el Patrimoni de la Humanitat i el Drets Humans.

Hi han 10 millions de catalanoparlants a quatre pa�sos d'Europa que disposen de programari i documents en la seva llengua, ja que aquest �s un Dret Hum� i sobre tot �s el desig dels vostres clients."

Si acceptem comprar les noves versions en castell� dels programes, estem perdent una gran oportunitat, la d'exigir el que tenim dret i al mateix temps donant l'excusa perfecte per al que no "sap" qu� �s el que els clients volen.

Us animo a fer el mateix. Podeu seguir les nostres instruccions i copiar el nostre missatge en angl�s i en catal� i enviar-lo a aquest i a altres fabricants.

Si molts ho fem, podriem fer la pressi� suficient per que aquesta i altres aplicacions estiguin en catal�. Ning� no ho demanar� per nosaltres. I ho hem d'exigir tots, a tots els nivells per a totes les aplicacions de butxaca, incloent el sistema operatiu. Per que els desenvolupadors ho comenten tot entre ells i s'han de veure for�ats a fer-ho tots alhora, sino es diran els uns als altres que "aix� ja ens passar�". Ho s� per que ho he sentit dir en altres casos al f�rum dels desenvolupadors.

M'agradaria saber els vostres comentaris, especialment si heu enviat el missatge a aquest i a altres fabricants i a quins.

Si no ets usuari d'aquesta aplicaci�, per� t'agradaria que estigu�s en catal�, pots signar aqu�

Actualitzaci� (4-10-2004):
Nous botons de la campanya, cortesia de CosesPalm:
Campanya Documents To Go en catal�
Campanya Documents To Go en catal�


Anterior: Internet Explorer permet virus en imatges JPG

Not�cies relacionades:
Campanya Documents to Go en catal� a Campanyes.org
A PalmCAT es troben diversos programes per a ordinadors de butxaca, que al menys parcialment, poden ser alternatives a Docs to Go:

SiEd
Weasel Reader i altres

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.

|

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada