dilluns, d’octubre 13, 2003

Per què l'adaptació lingüística no pot ser lliure?

M'ha impressionat llegir "Qualsevol persona o instituci� pot adaptar un programari lliure a qualsevol llengua sense necessitat de cap perm�s" a "Programari lliure i lleng�es minoritzades Sense barreres", la presentaci� de Jordi Mas - Softcatal�.


Poden haver al segle XXI barreres a l'adaptaci� ling��stica de programes?

Ning� que s'hagi adonat que �s un Dret Hum� viure en la teva lleng�a, i que certes eines inform�tiques s�n imprescindibles per no estar a la prehist�ria, ha pogut prendre mesures per obligar a que aquestes eines compleixin un est�ndar (MUI) que permeti la seva traducci� o com a m�nim que la seva adaptaci� ling��stica sigui lliure?

Fa poc hem vist tots com les "podeross�simes" multinacionals del tabac s'han plegat davant l'obligaci� legal de posar les famoses "esqueles". Aix� fa pensar que no s'etiqueten els productes en catal� per que no hi ha voluntat pol�tica. Com sin�, es pot obligar a una cosa i a l'altra no? Com ens podem plegar davant les productores cinematogr�fiques enlloc de contestar que defensen "el que la gent ha votat", com ara defensem la salut.

Potser s�c inocent en creure que (CE 3.6) "Les altres lleng�es hisp�niques seran objecte d'especial respecte i protecci�". Per� si les compet�ncies de lleng�a i l'article 3.6 CE no ens permeten ni tan sols "obligar a que l'adaptaci� ling��stica, de certs productes inform�tics d'especial inter�s per accedir a l'informaci�, que es venen a Catalunya, sigui lliure" - ja no dic que estiguin adaptats al catal� sin� nom�s que siguin adaptables! ...potser que pleguem i parlem des d'avui angl�s o castell�.

Aqu� queda la reflexi�, per si volem pendre postura, per fer-ne l'�s que volgueu o per la nostra mala consci�ncia.

Bon dia
Not�cies relacionades:
Linux, Mac i Windows
Programari, llic�ncies, garanties, multinacionals i el catal�
Exigim el compliment de la Constitució!

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada