dijous, d’octubre 23, 2003

Moltes novetats a la p�gina de desc�rrega de PalmCAT

memopro
Tal com ja un anunciavem fa uns dies, us presentem moltes novetats a la p�gina de desc�rrega de PalmCAT:

* Nova secci� de llibre i articles
* Secci� d'ajuda: amb cerca, mapa i cerca a l'arxiu d'internet de p�gines antigues
* Botiga per comprar els programes en CD-ROM
* Un f�rum per preguntar els vostres dubtes, opinions, queixes, etc.

I m�s coses !

Tot aix� a sobre de 11 programes lliures en catal� pel Palm, ara agrupats per temes !

Donan's la teva opini� !

Gr�cies per la teva ajuda i suport !

M�s informaci�

Enllaços cap aquí­:

Crear un enllaç

<< Torna a la Portada